Tabor

Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych

Niska podłoga pojazdu umożliwia bardzo łatwe wsiadanie i wysiadanie nawet osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Wewnątrz pojazdu przewidziano miejsca dla wózków. Także toalety spełniają wymogi dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Jednoprzestrzenny charakter pojazdu umożliwia łatwość przemieszczania się.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko