Kontakt


Beneficjent projektu:
Województwo Zachodniopomorskie
Wydział Infrastruktury i Transportu

Pl. Hołdu Pruskiego 8, Szczecin 70-550
+48 91 44 19 161
wiit@wzp.pl


Podmiot upoważniony:
Województwo Lubuskie
Departament Infrastruktury i Komunikacji

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
+48 68 45 65 447


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko