Fundusze

Projekt zakupu elektrycznych zespołów trakcyjnych

Zakup 16 nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnychdo obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie
Podmiot upoważniony: Województwo Lubuskie
Projekt indywidualny
Priorytet: VII - Transport przyjazny środowisku 
Działanie: 7.1 - Rozwój transportu kolejowego
Data zawarcia umowy: 30.10.2013 r.
Data zawarcia Aneksu do umowy: 03.11.2015 r.
Wartość całkowita projektu: 340 791 962,53 PLN 
Wartość dofinansowania projektu z UE: 221 653 308,96 PLN

Zakres przedmiotowy projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup 16 czteroczłonowych elektrycznych  zespołów trakcyjnych Impuls 31WE. Każdy pojazd  mie­ści 436 pasa­że­rów w tym 208 na miej­scach sie­dzą­cych.

Dzięki zakupowi nowego taboru kolejowego organizator i operator przewozów oferują podróżnym wyższą jakość świadczenia usług transportu kolejowego. Bezpieczniejsza, szybsza i lepiej dostosowana do oczekiwań pasażerów oferta przewozowa sprawi, że dostępność do centrów gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, czy rekreacyjnych ulegnie znacznej poprawie. Nowoczesny tabor kolejowy pozwoli wyeliminować zakłócenia ruchu pociągów związane z awaryjnością obecnie eksploatowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych i znacząco poprawi komfort podróżowania, co przekłada się na zwiększenie zaufania klientów dla transportu kolejowego. Umożliwi to pozostanie obecnych klientów przy transporcie kolejowym oraz zachęci do zmiany środka transportu obecnych użytkowników transportu drogowego wzbudzając potok nowych podróżnych. Celem Projektu jest zwiększanie mobilność społeczeństwa z wykorzystaniem nowoczesnych środków transportu zbiorowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko