Konferencja informacyjno-promocyjna ws. zakupu czternastu nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych

Dnia 25 lutego 2015 r. w hotelu Rycerskim w Szczecinie odbyło się konferencyjne spotkanie informacyjne poświęcone projektowi zakupu czternastu nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie.

IMG_0170.JPG

 

Konferencja miała charakter informacyjny i skierowana była głównie do przedstawicieli społeczności lokalnych, które z uwagi na przebieg linii komunikacyjnych są potencjalnymi użytkownikami zakupionego taboru.

Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy na temat projektu zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie. Jej uczestnikom przekazana została kompleksowa i rzetelna informacji o nowym taborze, jego zaletach związanych z poprawą komfortu i bezpieczeństwa podróżowania oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.

                                     

Program konferencji obejmował prezentacje:

  • przedstawiciela Beneficjenta,
  • przedstawiciela firmy NEWAG S.A. – producenta taboru kolejowego,
  • przedstawiciela Przewoźnika – użytkownika zakupionego taboru kolejowego.

 

Przedstawiciel Beneficjenta Projektu, Kierownik Biura Regionalnego Transportu Pasażerskiego Wydziału Infrastruktury i Transportu dokonał prezentacji Projektu  od strony jego genezy, źródeł finansowania, przebiegu realizacji i stanu obecnego..

W wystąpieniu przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego nie zabrakło również odniesień do strategii rozwoju publicznego transportu kolejowego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przedstawiciele producenta – firmy Newag S.A. zaprezentowali stosowane obecnie standardy
w zakresie zapewnienia komfortu, użyteczności i bezpieczeństwa kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez pociągi z rodziny Impuls.

 

W kolejnym wystąpieniu omówione zostały dotychczasowe doświadczenia użytkownika pojazdów - spółkę „Przewozy Regionalne” związane z eksploatacją nowoczesnego taboru ED78 Impuls. Bardzo wysoko ocenione zostały liczne udogodnienia dla pasażera (nowoczesne wnętrza, wygodne fotele, klimatyzacja, niski poziom drgań i hałasu, dostęp do gniazd elektrycznych czy Wi-Fi). Oprócz komfortu i niezawodności przedstawiciel Przewoźnika podkreślił bardzo mocno wpływ parametrów trakcyjnych pojazdów na czas przejazdów, co doskonale odzwierciedliło porównanie czasów przejazdów.

 IMG_0228.JPG

Na uwagę zasługuje również szereg korzyści dla przewoźnika eksploatującego tabor. Nowe pojazdy monitorując i rejestrując ogromną ilość parametrów technicznych związanych z pracą pojazdu, w tym jakość zasilania w sieci trakcyjnej, pozwalają przewoźnikowi na skuteczne reagowanie u zarządcy linii kolejowej na wszelkie awarie spowodowane np. brakiem lub niską jakością zasilania.

 

Zakup nowoczesnego taboru współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W ramach projektu realizowany jest zakup czternastu nowych pojazdów serii ED78 Impuls - w tym dwunastu dla Województwa Zachodniopomorskiego i dwóch dla Województwa Lubuskiego.

Całkowita wartość Projektu: 299 849 400,- złotych brutto, w tym wydatki kwalifikowane: 243 780 000,- złotych, POIŚ: 170.646.000,- złotych (70%), Województwo Zachodniopomorskie: 62.686.285,- złotych (26%), Województwo Lubuskie: 10.447.714,- złotych (4%)

Pociągi służą pasażerom na trasach czterech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego w relacjach:

• Świnoujście - Szczecin - Poznań
• Szczecin - Koszalin - Słupsk
• Poznań - Zielona Góra - Nowa Sól.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko